Yachtpainters

Yachtpainters har specialiserat sig på krävande ytbehandlings- och beläggningsarbeten som bygger på över fyrtio års erfarenhet. Vår verksamhet började med familjens lackeringsverkstad för bilar och var då en pionjär inom ytbeläggning-sarbeten för fiber- och plastkonstruktioner i Finland. Den avancerade synen på och djupa kunskapen om materialet ledde också till att företaget kunde uppfylla de krav som ställs bl.a. av flygväsendet. Speciellt varvsindustrin insåg redan i början av 90-talet att de hade nytta av vårt företags tjänster. Särskilt eftersom man hade leveranser av skepp för trafik i Karibien var efterfrågan vid den tiden som hetast. Från flyg- och varvsindustrin övergick företagets huvudfokus till att ytbehandla mindre fartyg och och yachter på 1990-talet. Också i denna kategori är kompromisslös toppkvalitet och produktionssäkerhet ett absolut krav. Yachtpainters har levererat och fortsätter med att tillhandahålla sina tjänster för de flesta finländska nybyggnads- och reparationsvarven.

Image
Image

Normen för Yachtpainters är att producera kvalitet och punktligt arbete för både den professionella båtbranschen och för privatkunder

Bolaget genomför gärna projekt att genomföra en omfattande extern upprustning av till åren komna båtar och fartyg. I det här fallet ger den nya ytbeläggningen ett nytt, vårdat eller dynamiskt utseende i klass med de yngre fartygens. Den nybehandlade båtytan förlänger båtens livslängd avsevärt eftersom mikrohålen i det åldrande ytskiktet som för fukt till skrovet är helt täppta och vattentäta.

För tio år sedan ökade Yachtpainters också sitt sortiment genom att erbjuda ytbehandling av botten med racing kvalitet. Detta görs så att det rengjorda bottnet på en glasfiberbåt noggrant beläggs genom att använda sprutteknik ända ifrån fiberstrukturen upp till det yttersta bottenfärglagret. Detta resulterar i ett starkt och hydrodynamiskt fungerande botten för såväl segel- som motorbåtar. Efter utvidgningen av ytbehandlings-tekniken till att omfatta ytor under vattenlinjen erbjuder företaget därför nu även renovering av bottnar. Då gör vi grundrengöringen genom att använda blästring med krossat glas, metallslagg eller sand.

Yachtpainters arbetar i hela Europa

Vi har genomfört projekt i Italien, Frankrike, Kroatien, Belgien, Sverige, Estland och, naturligtvis, särskilt i Finland. Yachtpainters mobila enhet flyttar sig flexibelt från projekt till projekt och kan påbörja sitt arbete 2 timmar efter ankomst.

Image